Gaja
 

Tworzenie projektów

architektProjekty aranżacji wnętrz i projekty budowlane

Jak pracuję:

ARCHITEKTURA
1. krok
Na podstawie ustalonego przez Inwestora zakresu inwestycji wskazanie koniecznych do wykonania prac przedprojektowych i projektowych.
Prace przedprojektowe:

 • badania gruntu
 • wykonanie mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych
 • ekspertyzy np.: kominiarska, mykologiczna

Uwaga: Studio Projektowe GAJA nie wykonuje ww. opracowań. Inwestor winien je zlecić firmom specjalizującym się w tego typu pracach.

 • ekspertyza konstrukcyjna
 • projekt rozbiórki
 • pomoc przy przygotowaniu materiałów w celu uzyskania warunków WZiZT lub wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego
 • pomoc przy przygotowaniu materiałów w celu uzyskania warunków dostawy mediów
 • pomoc przy przygotowaniu materiałów w celu uzyskania warunków przyłączenia do dróg lądowych
 • pomoc przy przygotowaniu materiałów w celu otrzymania zgody na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolnej
 • wykonanie inwentaryzacji architektonicznej

2. krok

 • wykonanie koncepcji architektonicznej i urbanistycznej na podstawie ustaleń z Inwestorem i wykonanych lub dostarczonych opracowań przedprojektowych.

Omówienie i uzgodnienie z Inwestorem. Zatwierdzenie przez Klienta warunkuje rozpoczęcie następnej fazy projektowej.

3. krok

 • wykonanie projektu budowlanego wraz z niezbędnymi uzgodnieniami (w zakresie p.poż., bhp, sanepid, konserwator zabytków, konserwator przyrody).

Przekazanie dokumentacji projektowej oraz sfinalizowanie umowy.

4. krok

 • sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją (odrębne zlecenie)

ARCHITEKTURA WNĘTRZ
1. krok
Ustalenie potrzeb Inwestora oraz pozostałych członków rodziny w zakresie programu funkcjonalnego, preferowanego charakteru wnętrza, kolorystyki, rodzaju i charakteru mebli i wykończenia. Poznanie pasji, stylu życia, sposobu organizacji wolnego czasu, czyli wszystkiego, co może pomóc w projektowaniu wnętrza.
Prace przedprojektowe:

 • inwentaryzacja architektoniczna i zdjęciowa

Uwaga: w przypadku wykonywania w związku z aranżacją wnętrz ingerencji w elementach konstrukcyjnych lub budowy nowych ścian konieczna może być ekspertyza konstrukcyjna.

2. krok
Wykonanie koncepcji aranżacyjnej wnętrz, omówienie jej z Inwestorem.
Uzgodnienie koncepcji przez klienta.
Uwaga: Krok 1 i 2 mogą stanowić osobne zlecenie bez dalszej kontynuacji.

3. krok
Wykonanie projektu aranżacji wnętrz.
Przekazanie dokumentacji i finalizacja umowy.

4. krok
Pomoc w sklepach przy wyborze materiałów wykończeniowych i wyposażenia wnętrza.

5. krok
Sprawowanie nadzoru autorskiego.

architektCo zawiera projekt

ARCHITEKTURA

 • projekt zagospodarowania terenu
 • projekt architektoniczny
 • projekt konstrukcyjny
 • projekt instalacji elektrycznej
 • projekt instalacji sanitarnych (wod-kan, gaz, c.o.) w razie potrzeby inne projekty branżowe
 • projekt zjazdu
 • projekt wentylacji mechanicznej

ARCHITEKTURA WNĘTRZ
W zależności od zleconego zakresu:
Konsultacje – dla osób czujących się na siłach samodzielnie poprowadzić projekt i wykonawstwo, a potrzebujących pomysłu na wnętrze. Szkic układu funkcjonalno-przestrzennego, porada w zakresie kolorystyki i oświetlenia oraz charakteru wyposażenia wnętrz. Wskazanie ewentualnych inspiracji na zdjęciach z czasopism wnętrzarskich. Konsultacje na podstawie informacji i podkładów uzyskanych od Klienta oraz wizji lokalnej.

Koncepcja aranżacyjna:

 • rzuty z układem funkcjonalno-przestrzennym, układem ścian i wyposażenia
 • widoki ścian wraz z propozycją kolorystyki
 • szkice perspektywiczne, na życzenie Klienta możliwe wizualizacje

Koncepcja na podstawie ustaleń z Inwestorem, wizji lokalnej, dostarczonych podkładów (rzutów, przekrojów z dokumentacji budowlanej) lub inwentaryzacji.
Projekt aranżacji wnętrz:

 • zwymiarowane rzuty z układem funkcjonalno-przestrzennym układem ścian i wyposażenia i innych elementów aranżacyjnych
 • zwymiarowany rzut posadzki
 • zwymiarowany rzut sufitów podwieszonych wraz z rozmieszczeniem oświetlenia sufitowego
 • zwymiarowane widoki wszystkich ścian wraz z kolorystyką i rozmieszczeniem oświetlenia
 • rzuty instalacji ze zwymiarowaniem
 • zestawienie materiałów
 • zestawienie elementów wyposażenia (specyfikacja) – na życzenie Klienta

architektProjekty budowlane

usługi projektowe projekty budowlane projektowanie mieszkańprojektowanie wnętrz

Przez lata działalności Jadwiga Gargula zdobywała uznanie wielu Klientów, m.in. prywatnych inwestorów oraz wspólnot mieszkaniowych.